Illúzió vagy valóság

Az emberi tudat bámulatos! Szinte mindenre képes. Képes a teremtésre. De nem is akármilyenre. Ezért is mondják sokszor, hogy csak óvatosan azzal, hogy mit is szeretnél, mert a végén még megkapod! És micsoda igazság rejtőzik ebben. A tudat határtalansága éppúgy ismeretlen a tudósok előtt, és talán ismeretlen még néha saját magunknak előtt is. Mivel végtelen, így nehezen tudjuk mi határok között mozgó és folyton korlátokat állító elmével felfogni... Tovább

A barátság

1. Platón azt mondja, hogy a közösség ősszava a törvény, Aristotelés azt mondja, hogy a Philia. Mindkettőnek igaza lehet. Ami a közösséget egybetartja, az a lények fölött levő törvény. De ami a közösséget megalkotja, az a lényekben élő barátság. Philia barátságot jelent, de ez a barátság nem eszme. Sokkal inkább maga is lény. Ahol viszály van, ott feltételezhető, hogy jelen van Arés, a viharos; ahol szerelem van, ott feltételezhető, hogy... Tovább

Te vagy Én

A csillagot lehozhatom neked az égből (értsd: mindent megteszek érted), de ha te nem érzed magad szeretve, az összes csillag sem lesz elég. Elringatlak nagyon szívesen, de nem álmodhatok helyetted. Azt mondom: “szeretlek”, amikor a jelenlétedben szeretem magamat, és tulajdonképpen te is ezt akarod tőlem. Elfogadni és szeretni önmagad, amikor velem vagy. Egész idő alatt azzal vagyunk elfoglalva, hogy a kapcsolat milyen hatással van ránk, nem pedig... Tovább

Reggeli feljegyzés

(Mialatt az ember a mólón ül, lábát a víz fölé lógatja, s a tengerben a halakat nézi) Az északi életrend a délitől a következőkben különbözik: Északon az az ember, aki kezéből a kezdeményt kiereszti, elveszett. – Délen viszont az veszett el, aki a kezdeményt megtartja, és nem tudja magát elereszteni. A különbség lényeges. A kezdeményt északon az embernek kezében kell tartania, s ezért minden dolgok középpontja: az Én. Délen a kezdeményről... Tovább

Gyümölcsóra

Ma reggel arra gondolok, hogy érettnek lenni annyi, mint megkétszereződve fiatalnak lenni. Az eredeti egyszerűbb és szebb. Reife ist doppelte Jugend. Minden érett gyümölcs ezt bizonyítja. Íme, az őszibarack. Sárga húsa van, az egyik oldala krapplakkvörös, a másik narancs. Kihívó és kívánatos. Megérni annyi, mint duplán fiatalnak lenni. És érettnek lenni a legnagyobb, mondja Shakespeare, ripeness is all. Semmi sem fiatalabb, mint az ilyen kacér gömbölyűség.... Tovább

Dógomvan

Nyuszi a fenyér szélére sietett, és fontosabbnak érezte magát, mint valaha. Nemsokára elérte a fát, amelyben Róbert Gida lakott. Kopogott az ajtón, kiáltott is egyszer-kétszer, aztán visszahúzódott, lábát pontosan fenn tartotta napellenzőül. Felfelé is makkantott néhányat, az ágak irányában: – “Hé!” mondta és “Jó, jó!” – mondta, és azt is mondta: “Én vagyok az, Nyuszi!” – de semmi se történt. Megállt és hallgatódzott, de az... Tovább

Az erőszaknélküliség

Aki erőszaknélküli akar lenni, annak nem szabad haragot éreznie megsértője iránt. Nem szabad rosszat kívánnia neki. Nem szabad átkoznia. Nem szabad testi sértést okoznia neki. Nyugodtan kell fogadnia minden rosszat, amit üldözője vele szemben alkalmaz. Az erőszaknélküliség tehát teljes ártalmatlanság. A teljes erőszaknélküliség: teljes hiánya minden rosszakaratnak, bármi vagy bárki iránt, ami van, vagy aki él. Magában foglalja az emberinél alacsonyabb... Tovább

A kör

Lehet a kézszorításnál világosabb mozdulat? Én foglak téged és te fogsz engem. Érzem az erődet, és te érzed az én erőmet. A kézfogás az egyenlőséget érezteti, vagy talán még helyesebb így: a kézfogás az egyenlőség akarása. Innen a jól ismert szívélyes támadás. És milyen finom művészet az erősebb számára, hogy a szorítás egy hajszállal se lépje túl az egyenlőség mértékét. A több itt durvaság, de a kevesebb már visszautasítás... Tovább

A világ forrása

Ha az ember valamit megismer, az igazságot szólja. Nem szólja az igazságot az, aki nem ismeri. Csak aki ismeri, az szólja az igazat. A megismerést kell tehát kutatni. Tanítsd, uram, a megismerést. Ha az ember gondolkozik, akkor megismer. Gondolkozás nélkül nincs megismerés. A gondolkodást kell kutatni. Tanítsd, uram, a gondolkodást. Akiben hit van, az gondolkozik. Hit nélkül nincs megismerés. Csak akinek hite van, annak van gondolata. A hitet kell kutatni. Tanítsd,... Tovább

Jázmin és olaj

A mítosztalan valóság magatartása a derű. A derű a meg nem zavarható tiszta üresség. Arról ismerem fel, hogy nincs zenéje. Mert nincs ellenállása. Transzparens. Önmagán az egészet átereszti. Amikor a lélek a valóságba lép, megfoghatatlan lesz és meghatározhatatlan. Amikor a káprázaton teljesen kívül van, vagyis amikor a varázslatból kimászott és fejét kidugta és látja, hogy itt nincs semmi és ez a semmi ő maga és itt van itthon, mert ez a... Tovább