A forrás benned van

„Ne feledd, hogy a lelked legmélyén boldog vagy! Csak ezt most nem éled át.” Ez a mondat nem vigasztalás. Sőt. Inkább figyelmeztetés, hogy nem vagy képes megélni azt, ami vagy. Felhők között jársz, nem is tudod, hogy süt a Nap, ahogy azt sem, hogy van-e Nap egyáltalán. A szürke felhőket és a félhomályt tartod valóságnak, és a boldogságot nagy hiányként éled meg. Nincs is szó erre a negatív állapotra. A jóra van a rossz, a fényre van... Tovább

Az erőszaknélküliség

Aki erőszaknélküli akar lenni, annak nem szabad haragot éreznie megsértője iránt. Nem szabad rosszat kívánnia neki. Nem szabad átkoznia. Nem szabad testi sértést okoznia neki. Nyugodtan kell fogadnia minden rosszat, amit üldözője vele szemben alkalmaz. Az erőszaknélküliség tehát teljes ártalmatlanság. A teljes erőszaknélküliség: teljes hiánya minden rosszakaratnak, bármi vagy bárki iránt, ami van, vagy aki él. Magában foglalja az emberinél alacsonyabb... Tovább

Hogyan alakítja a „pozitív” gondolkodás a tudatalattit?

Tudatalattink az összes gondolatunk gyűjtőállomása. Legjellemzőbb gondolatink alakítják ki tudat alatti viselkedésmintáinkat. Hogy jobban megértsük a pozitív gondolkodás működését, ki kell alakítanunk egy képet a tudatalattiról. Képzeld el, hogy az agyad egy alsó és felső részre van osztva, körülbelül úgy, mint egy nagy dió. A felső rész a tudatos elméd, mely tartalmazza az „áthaladó” gondolatokat. Az alsó fél a tudatalatti. Itt különböző... Tovább

Hajnali meditáció

A hajnali szürkület idején emlékezetembe idézem saját szívem ragyogó, önfényét ontó magvát, a negyediket, az örökéletűt, a tiszta szellemi tudatot, az áldást – a „Legfensőbb Hattyú” célpontját és üdvét. Felidézem a Lényt, aki látja az álom, az ébrenlét és a mélyálom állapotát, a mindenekfelett való lényeget, aki én magam vagyok. Oszthatatlan az, részek nélkül való. Nem vagyok a veszendő elemek egyesülése, nem vagyok a test,... Tovább

A Mennyei Felismerések

Az Első Felismerés A kritikus tömeg Az Első Felismerés kimondja, hogy az emberi kultúrában spirituális ébredés megy végbe: elérte a kritikus értéket azoknak az embereknek a tömege, akik életüket spirituális fejlődésnek tekintik, olyan utazásnak, amelyet rejtélyes véletlenek irányítanak. A Második Felismerés A tág jelen A Második Felismerés kijelenti, hogy az ébredés egy új, teljesebb világkép kialakulását jelenti, amely átveszi az öt évszázad... Tovább

A szánkhja jógából

Nem volt idő soha, hogy ne lettem volna én, ne lettél volna te. Soha nem lesz idő, amelyben ne lennénk. A test hordozója megéri a gyermekkort, az érett, az öregkort, ugyanúgy megéri az egyik test életét és a másikét. A bölcs tudja ezt. Az anyagi természettel való kapcsolatból származik a meleg és a hideg, az öröm és a fájdalom; mindez elmúlik. Viseld türelemmel. Akit ez meg nem ingat, az bölcs, aki örömben, fájdalomban egykedvű marad és derűs,... Tovább

Nézetek

… a valóság és az értékek alapvető kérdéseiről alkotott nézeteink olyan jelentőséggel bírnak, ami túlmutat a pusztán elméleti meggyőződéseken. Ezek irányítják viselkedésünket, cselekedeteinket, a létezéshez fűződő egész viszonyunkat. Lehet, hogy a nézeteink nem fogalmazódnak meg tisztán a tudatunkban, lehet, hogy csak egyfajta homályos fogalmi elképzelésünk van hiedelmeinkről. Ám akár megfogalmazódnak, akár nem, akár kifejtjük... Tovább

Álruhás Angyalok

Ha találkozol angyalokkal – sokan élnek közöttünk emberként – onnan lehet felismerni őket, hogy fokozott felelősségtudattal élnek. Bármilyen hivatásuk lehet. Lehet anya, apa, asztalos, szobafestő, muzsikus, de még vízvezeték-szerelő, mérnök, orvos, bőrdíszműves vagy hivatalnok is… szóval az angyal onnan ismerhető meg, hogy felelősséget érez minden tettért. Manapság elterjedt az a hír, hogy nagyon sok angyal vállal embersorsot. Látják,... Tovább

A jelenlét állapota

Nem az, aminek gondolod! Egyfolytában a jelenlét állapotáról beszélsz, mint ami mindennek a kulcsa. Intellektuálisan, azt hiszem, megértettelek, de nem tudom, hogy megtapasztaltam-e már valaha is igazán ezt az állapotot. Azon tűnődöm, vajon arról van-e szó, amire gondolok vagy valami teljesen másról? Nem, az nem az, aminek gondolod! Ugyanis nem gondolkozhatsz a jelenlétről. Az elme képtelen azt megérteni. A jelenlét megértése a jelenlét átélése. Végezz... Tovább

Nyereség és veszteség

Idézd fel magadban azt az érzést, amit akkor érzel, ha valaki megdicsér, ha elismernek, elfogadnak, megtapsolnak. Aztán állítsd szembe azzal az érzéssel, ami akkor keletkezik benned, ha a napkeltét vagy a naplementét nézed, vagy csak a természetet úgy általában; ha olyan könyvet olvasol, vagy olyan filmet nézel, amit teljesen élvezel. Ragadd meg ennek az érzésnek az ízét, és hasonlítsd össze az elsővel, azzal, ami akkor keletkezett benned, amikor megdicsértek.... Tovább