A barátság ereje

Hamvas Béla: Barátom iránt mindig azt fogom érezni, hogy csillag, a világegyetemnek rám ragyogása.  Tovább

Szellemi éberség

Hamvas Béla: Éberség nem annyi, mint ébrenlét. Nem annyi, mint az érzékeket tevékenységben tartani, látni, nézni, cselekedni, mozogni, tudatosnak lenni, tudni. Az ébrenlét sem egyéb, mint az alvás egy neme: az érzéki világban levő alvás. És az a kakas, amelyre Szókratész céloz és amelyről az Evangélium beszél, és Paroderes, az az éberség, amely éppen az érzékek világából való felébredésre hív. Az az éberség ez, amely látja és tudja,... Tovább

Amikor nem maradt semmi, jön ő…

Hamvas Béla: Isten nem azzal van jóban, aki bűntelen, ilyesmit a puritánok hisznek. Azzal van jóban, aki szereti őt, és én Istent nagyon szeretem, bár gyakran gondolok arra, hogy nincs, de ilyenkor rémületesen meg vagyok ijedve, mert mi lesz belőlem, ha ő nincs? Imámban nem szeretek kunyerálni, mindig én és én, és mintha Isten azért lenne, hogy kívánságaimat teljesítse, csakis azért, hogy én jól érezzem magam és kiszolgáljon engem. Úgy szeretek... Tovább

A derű teljes álarctalanság

Hamvas Béla: Mindent lehet hazudni, még az örömet is, egyedül a derűt nem. Mert a derű teljes álarctalanság. A derű nem lehet maszk. Túl mélyen van ahhoz, hogy az lehessen. Minden állapot a nála mélyebbnek maszkja. De a derű van a legmélyebben. S ami a legmélyebben van, az van legfelül, mélynek lenni annyi, mint egészen fent lenni, egészen a felszínen, és kinyílni tudni.  Tovább

Gondviselés

Hamvas Béla: A gondviselés az emberi sorsba nem avatkozik, mert ez a szabadság megsértése lenne, ilyesmit nem tesz. Amit tesz, hogy szüntelenül olyan helyzeteket kínál, amelyek, ha helyesen választunk, fölemelnek, ha ostobák vagyunk, persze maradunk ott, ahol voltunk, vagy még jobban elmerülünk.  Tovább

Az abszolút bennem van

Hamvas Béla: Az élet növekedés afelé az abszolút felé, amit mindenki magában hord. Afelől, hogy az abszolút bennem van, nincsen kétség, és ez az abszolút közvetlenül beszél Istennel. Nem kell aszkétikus gyakorlatot folytatni, hogy az ember elérje. Nincs szükség böjtre és különleges praxisra. Az isteni törvénynek való engedelmességen kívül semmi sem jelent semmit, mert minden egyéb annak az egynek a következménye.  Tovább

Hamvas Béla eddig kiadatlan írásait is tartalmazza a Medio Kiadó új kötete

Hamvas Béla „belső életrajzába” enged betekintést A valóságban felébredni című új válogatáskötet, amelyben az író-filozófus több eddig kiadatlan írása is helyet kapott – mondta el Palkovics Tibor, a kötet szerkesztője. A Hamvas Béla Alapítvány és a Medio Kiadó gondozásában megjelenő kiadványt december 12-én mutatta be a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A valóságban felébredni alapötletét Katona Zsuzsa és Nyeste Péter... Tovább

A valóság valóság maradt…

Hamvas Béla: Semmi sem változott. A valóság valóság maradt, csak a kényszerek által felzaklatott ember kínlódik. Bármennyire szeretnék, hogy gépezetté változzék, e fordulat soha sem következik be. Aki a spirituális személy kiküszöbölésére kísérletet tesz, maga is személy. Nem a valóság változott meg, hanem a tévhit miatt elterjedt homály lett nagyobb. A mechanizált ész kívülről, őrtoronyból gombnyomásra bármikor beindítható és leállítható,... Tovább

Mit nevezek csodának? ‎

Hamvas Béla: Mit nevezek csodának? Ha a természetfölötti a természetet felülről és belülről áttöri. Ha a transzcendens a szükségszerűség világába betör. Nem tudom, hogy a határon túl mi történik, ész fölötti. Érteni nem, csak átélni lehet. A csoda-atmoszféra. A határon túl az enyémnél mérhetetlenül erősebb létezés. De tudom, hogy a magasabb, a nálam erősebb létezésnek, a csodának is van logikája. S ez a logika, ha megérint, önkívületbe... Tovább

Egység

Hamvas Béla: Megfogni? Ó, – hiszen megfoghatatlan s amit először láttam, az a láthatatlan. Az ismerős. De nem tegnapról, nem régről; ismertelek mindig, mikor találkoztunk, mindig, egész a legelejéről, mikor még én voltam te s te én.  Tovább