Értékes tudás

Egy bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drágakövet az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta: a drágakő olyan... Tovább

Ezer tükör terme

Hol volt, hol nem volt egyszer egy templom, abban pedig egy terem, melynek minden falát tükrök borították. Történt egyszer, hogy egy kutya eltévedt ebben a templomban, és addig bolyongott, míg végül ebben a teremben találta magát. Ahogy hirtelen megpillantotta ezer tükörképét, morogni és ugatni kezdett vélt ellenfeleire. Ám ezek ezerszeresen vicsorogtak és ugattak vissza rá. Erre az eltévedt eb még dühödtebben reagált, míg végül belepusztult ádáz... Tovább

A vak koldus

Egy vak ember ült egy épület előtt a lépcsőn, lábánál kalap, táblával, a következő szöveggel: “Vak vagyok. Kérem, segítsenek!” Arra ment egy újságíró, és látta, hogy a kalapban alig van pénz, csak pár fillér. Lehajolt, dobott a kalapba pár koronát, s anélkül, hogy megkérdezte volna, elvette a táblát, és a másik oldalára írt egy mondatot. Délután visszatért a vak emberhez, és látta, a kalapban sok pénz van. A vak felismerte a lépteit,... Tovább

Téglacsiszolás

Ma-cu remetekunyhójában élt a Heng-hegyen, és éjt-nap belemerült az elmélkedésbe. Fel se nézett, amikor Huaj-zsang mester meglátogatta. – Miért elmélkedsz? – kérdezte a mester.– Hogy Buddha legyek – felelte Ma-cu. Huaj-zsang felvett egy téglát, s az ajtó előtt csiszolgatni kezdte egy kövön. – Mit csinálsz?– Tükröt csiszolok.– Hiába csiszolod, attól nem lesz tükör a tégla!– Hiába elmélkedsz, attól nem... Tovább

A megvilágosodásról

Egy ember elindult a híres mesterhez, hogy megtapasztalhassa a megvilágosodást. Ahogy kapaszkodott felfelé a meredek hegyi ösvényen, megcsúszott, és egy mély szakadékba zuhant. Jól meg is ütötte magát, de a testi fájdalmánál sokkal nagyobb volt a lelki szenvedése. Úgy érezte, ez egy jel volt arra, hogy még nem méltó a Mester elé érkezni, olyan hibái vannak, amelyek megakadályozzák a megvilágosodásban. Elhatározta, hogy most mélyen magába száll,... Tovább

A tanítvány és a mantra

A hívő letérdelt, hogy felvegyék a tanítványok közé. A guru a fülébe súgta a titkos mantrát, és figyelmeztette, hogy azt senkinek se árulja el. – Mi fog történni, ha mégis megteszem? – kérdezte a hívő. – Akinek elárulod a mantrát, az megszabadul a tudatlanság és szenvedés kötelékétől, de téged kizárunk a tanítványok soraiból, és elkárhozol – válaszolta a guru. A hívő abban a pillanatban felugrott, elszaladt a piacra,... Tovább

A platánfa kivágása

Egy ember kertjében kiszáradt a platánfa. A szomszédja ezt mondta neki: – Kiszáradt fa szerencsétlenséget hoz. Jobban tennéd, ha kivágnád. Amint az ember kivágta a fát, a szomszéd nyomban kérlelni kezdte, adjon belőle valamennyit tűzifának. A szomszédnak tűzifára volt szüksége – gondolta a kiszáradt fa gazdája mérgesen. Ezért vágatta ki velem a fát. Eddig jó szomszédok voltunk, de most túljárt az eszemen, ezt nem hagyom annyiban.  Tovább

A megkötözött macska

Az egyik rendházban élt egy macska, amely mindig pontosan akkor kezdett el nyávogni, amikor a mester és tanítványai megkezdték meditációjukat. A mestert ez roppant mód zavarta, ezért elrendelte, hogy a macskát meg kell kötözni, a szájára pedig vastag szalagot kössenek, hátha akkor hallgat. Így is történt, s lám, a macska hallgatott. Attól fogva meditáció előtt mindig megkötözték a macskát. Néhány évvel később a mester meghalt, ám a macskát... Tovább

Te még mindig cipeled?

Két szerzetes – egy öreg és egy fiatal – a kolostorba tart. Egy megáradt folyón kell átkelniük. A folyó partján egy fiatal nő áll, micsoda veszély, kísértés egy cölibátusban élő embernek. Az öreg szerzetes elfordítja a fejét, tudomásul sem veszi a nő jelenlétét. A fiatal egyszerűen odamegy, a nyakába veszi a lányt és átviszi a folyón. Ezután a két szerzetes szótlanul gyalogol tovább. Végül az öreg nem bírja tovább, kifakad,... Tovább

Előtte és utána

Az ifjú, miután megvilágosodott, így szólt: – Mielőtt megvilágosodtam, fát vágtam és vizet hordtam. Most, miután megvilágosodtam, fát vágok és vizet hordok.  Tovább