FENT ÉS ALANT

Tompa Mihály: Kél s jár a nap dicső fenséggel, Sugárait lövelli széjjel, E millió arany csatornán Fényt, életet s bőséget ontván. Midőn leszáll ágyas házába, A halovány hold lép nyomába, S az éjszakában felragyognak Seregei a csillagoknak. Mérhetlen a szám és a távol, Honnan titkos lényök világol…! Törvény, rend és erő mivolta Nem változott s egy kezdet óta… – Mily nagy s örök a menny! A rét mosolyg, – a zsenge... Tovább