Jamin Winans / Ink – The Fort

Ez a szám egy nem mindennapi film – Ink – betétdala. Jamin Winans rend­kí­vül ala­csony költ­ség­ve­tésből ren­dezte meg a Tintát. A film nem talált for­gal­ma­zót, ezért a film lét­re­ho­zói kezd­ték el ter­jesz­teni az inter­ne­ten. Az ille­gá­lis fájl­meg­osztó rend­sze­re­ken a nézők meg­néz­ték a fil­met, és meg­ren­del­ték az ere­deti DVD-t. Így a tehet­sé­ges, és lel­kes Jamin Winans –... Tovább

Láncreakció

– Pontosan mit csinálsz? – Kapcsokra van szükségem. – Kapcsokra? – A láncnak kapcsokra van szüksége. – Lánc… láncreakció? – Tudtad, hogy a lefelé tartó spirál alapvetően egy láncreakció?  Egyik dolog okozza a következőt. Az embernek van gyengéje, tökéletlen.  A tökéletlenség bűnhöz vezet.  A bűn pedig szégyenhez.  A szégyent büszkeséggel és hiúsággal egyenlíti ki.  És amikor a büszkeség elbukik,... Tovább