Jamin Winans / Ink – The Fort

Ez a szám egy nem mindennapi film – Ink – betétdala. Jamin Winans rend­kí­vül ala­csony költ­ség­ve­tésből ren­dezte meg a Tintát. A film nem talált for­gal­ma­zót, ezért a film lét­re­ho­zói kezd­ték el ter­jesz­teni az inter­ne­ten. Az ille­gá­lis fájl­meg­osztó rend­sze­re­ken a nézők meg­néz­ték a fil­met, és meg­ren­del­ték az ere­deti DVD-t. Így a tehet­sé­ges, és lel­kes Jamin Winans – aki nem csak a film írója, hanem ren­dezője, vágója, zene­szerzője, és pro­du­cere is – meg­mu­tatta a film­ipar­nak, hogy az érté­kes fil­me­ket igenis meg­vá­sá­rol­ják a nézők, nincs szük­ség dol­lár mil­li­ókra, csak fan­tá­zi­ára, bátor­ságra, és ráter­mett­ségre.

Jamin Winans / Ink - Quinn Hunchar/Emma - Jessica Duffy/Liev

Jamin Winans / Ink - poszter

Jamin Winans / Ink - Jeremy Make/Jakob

Jamin Winans hivatalos weboldala.
Jamin Winans albumai.

Zene: Jamin Winans / Ink

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Szólj hozzá: