Mikor a maszkokat levették

Schopenhauer: Életünk első 40 éve a szöveg, a következő 30 évünk a kommentár, amely megtanít a szöveg igazi értelmére, összefüggésére, finomságára, valamint tanulságára. Akárcsak egy álarcosbál végén, mikor a maszkokat levették.  Tovább

Kellő távolságból szemlélni a dolgokat…

Arthur Schopenhauer: Egyéni életünk lefolyása és eseményei, igazi értelmüket és összefüggésüket tekintve, durvább mozaikművekhez hasonlíthatók. Ameddig közvetlenül ezek előtt állunk, nem igen ismerjük föl az ábrázolt tárgyakat, s nem vesszük észre sem jelentőségüket, sem szépségüket: mind a kettő csak bizonyos távolságban tűnik szembe.  Tovább

Tedd színesebbé az életed!

Arthur Schopenhauer: Valóban hihetetlen, hogy kívülről nézve milyen semmitmondóan és jelentéstelenül, belülről tekintve mily tompán és gondolattalanul folydogál el a legtöbb ember élete. Fakó vágyakozások és kínok, álmodozó ődöngés a négy életkorszakon át a halálig, amit triviális gondolatok sora kísér. Olyanok ezek az emberek, mint az óraművek, melyeket felhúztak. S amelyek járnak, de nem tudják, miért; s valahányszor egy embert nemzenek... Tovább

Közvetlen nyereség

Arthur Schopenhauer: Nyissunk […] kaput a vidámságnak, bármikor köszönt is be – mert sohasem jön rosszkor – ahelyett, hogy mint gyakran tenni szoktuk, fontolgatnók, bebocsássuk-e, előbb meg akarván győződni róla, vajon van-e csakugyan okunk minden tekintetben megelégedettnek lenni; vagy, mert félünk tőle, hogy komoly elhatározásunkban és fontos gondjainkban megzavar; pedig amit ezekkel javítunk meg, nagyon is bizonytalan, míg a vidámság... Tovább

Jelen

Arthur Schopenhauer: Egész életünkön keresztül mindig csak a jelent birtokoljuk és sohasem többet. A különbség csak az, hogy eleinte hosszú jövőt látunk magunk előtt, a vége felé pedig hosszú múltat magunk mögött.  Tovább