A legcsodálatosabb tapasztalás

misztérium.

Albert Einstein:
A legcsodálatosabb tapasztalás, amiben részünk lehet, a titokzatosságé.
Ez az alapvető érzelem szüli az igazi művészetet és az igazi tudományt.
Aki nem kerül ismeretségbe vele, és immár nem képes csodálkozni,
nem tud elálmélkodni, az jószerivel már nem is él…
Tudni valaminek a létezéséről, amibe behatolni nem tudunk,
érzékelni a legmélységesebb értelmet és a legragyogóbb szépséget,
amelyhez eszünk csak a legkezdetlegesebb formában férhet hozzá
– ez az a tudás és érzelem, amelyik az igazi vallásosságot megtestesíti.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Szólj hozzá: