A barátság és az asztrológia

Asztrológiai képlet.

Hamvas Béla:
Az asztrológia az emberi sors terét tizenkét szakaszra, vagy ahogy ő mondja,
az emberi sors színpadát tizenkét házra osztja fel.
Ilyen házak: az egyéniség, a vagyon, a tanulás, az otthon, a házasság és a többi.
A barátságnak is jelöl ki házat.
A modern lélektan irodalmának rengeteg tömegében a barátságról egy hang se szól –
egyből az egyetlen tényből kitűnik, hogy az asztrológiának mennyivel több érzéke van az emberi lét egésze iránt.
Az asztrológia azt is tudni látszik, hogy a barátságnak semmi köze sem a közösséghez,
sem az Énhez, sem a szerelemhez.
Philiának külön házat jelöl ki, s ezt éppen olyan súlyosnak és jelentősnek tartja, mint a hivatást vagy a halált.
A barátság nem egyszerű társulás, ahogy a barát nem merő társ. Nem bajtárs, nem kolléga, nem partner.
Ami a barátság házában az emberrel történik, azt semmiféle más kapcsolat helyettesíteni nem tudja.
A barát senkivel sem pótolható.
Vannak barátságra képtelen emberek;
vannak olyanok, akik a barátságra alkalmatlanok;
vannak, akik körül mindig van valaki;
és vannak, akiknek élete barátságéhségben telik el, anélkül, hogy egyetlenegyet is találnának.

Kép: ismeretlen szerző

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Szólj hozzá: