Növekvő személyiség…

H.E.Fondick: Ha valaki a pénz után megy, a világ kisemmizheti. Ha az élvezetek után megy, a világ megalázhatja. De ha az ember mindenekelőtt egy növekvő személyiség, bármit magáénak tudhat, amit az élet számára kínál.  Tovább

A Jóság

Szepes Mária: A Jóság a természet legtisztább, leghatalmasabb gyökérhangja, amely vigasztal, ad, békét teremt, és sohasem rombol. Adtál-e már a benned rejlő Jóságból teljesen önzetlenül úgy, hogy semmi viszonzást nem vártál érte?  Tovább

Leküzdendő korlátok

Helen Keller: Az emberi tapasztalás csodálatos gazdagsága veszítene valamit kielégülést nyújtó örömteliségéből, ha nem lennének leküzdendő korlátok. A csúcsra érve korántsem éreznénk olyan remekül magunkat, ha nem kellene előbb sötét mélységeken felülemelkednünk.  Tovább

… hogy az ember végre mégis megértse

Fama Fraternitatis R.C.: Miután az egyetlen-bölcs és kegyelmes Isten napjainkban kegyelmével és jóságával oly bőségesen elárasztotta az emberiséget, hogy a belátás, ami a Fiát is meg a természetet is illeti, egyre elmélyültebb lett, joggal beszélhetünk boldog időszakról. Isten nem csak a világ rejtett felét hagyta megtalálni és megnyilatkozni, s nem csak a természet sok csodás és soha nem látott művét és teremtményét mutatta meg, hanem nagyon... Tovább

Az álom elérhető…

Paulo Coelho: A fény harcosának erős akaratra és rettenetesen nagy türelemre van szüksége az álma eléréséhez.  Tovább

Amikor a szívedbe költözik az ég…

Victor Hugo: Az ember megrészegedik, ha szívébe költözik az ég. Amíg távol voltál, haldokoltam. Te adtad vissza tűnő életemet. Azt éreztem, valami belém hasított, oszlik a homály, és izzón, lázasan árad vissza belém a gyönyörű élet. Milyen furcsa élet, amit te adtál vissza. Olyan mennyei, hogy szinte fáj. Mintha nőne a lelkem, s nem találná helyét a testemben. Angyali érzés ez, a beteljesedés érzése, fejembe száll és elszédít. Mintha szárnyak... Tovább

Önmagunkkal való szembesülés

Müller Péter: Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről, hanem ami a saját szívéből ered: A gonosz gondolatok, a gonosz vágyak s az alantas érzések. A rossz, a negatív, a gonosz belül van. Megszabadulni tőle csakis önismerettel, más szóval önmagunkkal való szembesüléssel lehet.  Tovább

Sosem késő visszafordulnod

G. Nagy László: Az utat, mely a célhoz elvezet, magadnak kell megválasztanod, s neked kell végigjárnod azt. Ha tévedtél, sosem késő visszafordulnod, hogy új ösvényre térve ismét nekivágj. Ettől szép minden rejtvény, s ettől szép maga az élet is.  Tovább

Aki a szívével beszél…

Benjamin Franklin: A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél.  Tovább

Tapintatos pantomim…

Szepes Mária: Ha szeretetet, figyelmet kívánunk partnerünktől, akkor előbb adjunk mi neki. Finom, tapintatos pantomim ez, az erők egészséges keringésének módja. Olyan labdajáték, amelyben kezdetben a mi kezünkben van a labda, s társunk csak úgy dobhatja vissza, ha előbb mi odadobjuk hozzá.  Tovább