Teljes Holdfogyatkozás!

Szerdán, azaz 2011. június 15-én ismét csodás égi látványban lesz részünk, amennyiben az időjárás kedvező lesz. Utoljára 2008. 02. 21-én volt ilyenben részünk.

Az esti óráktól kezdődően teljes holdfogyatkozás zajlik, mely éjfél után egy órával ér véget.

Teljes Holdfogyatkozás.

A teljes holdfogyatkozás során a Hold teljesen a Föld árnyékába kerül. Ilyenkor azonban mégsem sötétedik el teljesen a holdkorong, hanem fénye narancsvörösre változik amiatt, hogy a földi légkörön szóródó fény halvány derengést teremt a teljes sötétség helyett.

A fogyatkozás időpont-adatai (nyári időszámítás szerint):

Részleges fogyatkozás kezdete: 20:23
Teljes fogyatkozás kezdete:21:22
A fogyatkozás közepe: 22:13
Teljes fogyatkozás vége: 23:03
Részleges fogyatkozás vége:00:02
Félárnyékos fogyatkozás vége: 01:01

A félárnyékos fázis kezdete és a teljes árnyék megjelenése a hold peremen 20:23-kor még a horizont alatt találja a Holdat — így picit már kicsorbult holdkorong fog felkelni a horizonton.

A keleti országrészben a holdkelte 20:35-kor lesz, a nyugati felében pedig 20:45-kor.

A Holdat teljesen 21:22-kor lepi el a földárnyék, majd ettől számítva 50 perc múlva éri el az árnyék közepét, azaz a legsötétebb részt. A teljes fogyatkozás 23:03-ig tart, majd 00:02-kor a részleges fázisnak is vége lesz. Újabb egy óra elteltével már a félárnyék is levonul kísérőnk felszínéről.

Milyen látványra számíthatunk?

A holdfogyatkozás a Kígyótartó csillagkép déli részén zajlik, a felszálló csomópont közelében. A Hold mélyen a nyári Tejút legpompásabb területeiben halad, és kb. 7°-kal van nyugatra a híres Lagúna-ködtől (M8). Az Antares 15° távol látszik nyugati irányban, míg a Skorpió fullánkja 14°-ra délre. Az Arcturus ragyogó narancs fénye 55°-ra északnyugatra, míg az Altair 46°-ra északkeletre látszik. Mindazonáltal a Tejút szépségei, illetve a ragyogó nyári csillagképek csillagai is csak a teljesség egy órányi időtartama alatt lesznek láthatóak, egyébként a Hold fénye elnyomja őket.

A Hold fogyásának szakaszai.

Égi kísérőnk 3,77 nappal van túl a földközelségén, ezért az átlagosnál nagyobbnak látszik, látszó átmérője 31′ 53″.

A fogyatkozás centrális lesz, azaz a holdkorong keresztezi a földárnyék tengelyét is.

A teljesség hossza sejtetni engedi, hogy a Hold középpontja is közel lesz eme tengelyhez – és valóban, a holdkorong közepe 5,3′ távolságra van a földárnyék középpontja felett.

A holdkorong északi pereme 22,3 ívperccel délre lesz az umbra szélétől, míg a déli része 32,9 ívpercre lesz az árnyék déli szélétől. Ennek köszönhetően a Hold különböző területein különböző mértékű elsötétedést és elszíneződést figyelhetünk meg.

Fogyatkozásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor az egyik égitest a másik elé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja azt. Egészen pontosan okkultáció a hivatalos elnevezés, fogyatkozásról általában csak a Nap és a Hold fedései esetén beszélünk.

A Merkúr a hónap első felében nem látható, de 20. után már ismét kereshető az esti ég alján, röviddel napnyugta után. Láthatósága fokozatosan javul, a hónap végén már több mint egy órával a Nap után nyugszik. A Vénusz még mindig a hajnali keleti ég ragyogó égiteste, a hónap folyamán végig egy órával a Nap előtt kel.

A Mars az Aries (Kos), majd a Taurus (Bika) csillagképben figyelhető meg. Mintegy másfél órával kel a Nap előtt, így a hajnali keleti ég alján kereshető. A Jupiter ismét jól megfigyelhető a Pisces (Halak), majd az Aries (Kos) csillagképben. Az éjszaka második felében a délkeleti égbolt feltűnő égiteste. Június 5-én hajnalban a Jupiteren két hold, az Io és az Európa árnyékát egyszerre figyelhetjük meg.

A Szaturnusz hátráló, majd június 14-től előretartó mozgást végez a Virgo (Szűz) csillagképben. Az éjszaka első felében észlelhető, éjfél után már nyugszik. Az Uránusz és a Neptunusz éjfél után kel, az éjszaka második felében látható. Előbbi a Pisces (Halak), utóbbi az Aquarius (Vízöntő) csillagképben kereshető meg.

A hónap végén, 26-tól kezdve a fogyó Hold sarlója a hajnali égen naponta más és más nagybolygóval „mutatkozik”, s a képet a Fiastyúk halmaza is „fűszerezi”. A 26 százalékos holdsarló június 26-án a Jupiterrel alkot szép párost, két nap múlva a Fiastyúk mellett 4 fokra halad el az ekkor már 12 százalékos égi kísérőnk, június 29-én pedig a Mars mellett vonul el a csak hatszázalékos égi kísérőnk. Különlegesség lesz a Vénusz és az egyszázalékos holdsarló találkozója június 30-án reggel 7:36-kor a már nappali égen.

Forrás: saros139.csillagaszat.hu, mcse.hu, life-style.hu
Kép: F.Espenak, internet

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Szólj hozzá: