A szeretet kiskönyve

szeretet.

Ha meggondolod, melyik földi jelenség áll közelebb hozzád: a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál vagy egy ember – egyképpen tudsz válaszolni rá: embernek csak ember lehet társa.

A Nap fénytengere felnyitja szemeidet, a Hold ragyogása pihenőre int, a pislákoló csillagok terelnek éjjeli utadon, a kő szilárdsága példát mutat az akarat hajlíthatatlanságára. A fa hűs árnyékában felüdülhetsz, és életed dolgai megkönnyebbednek. Egyetlen fűszál is bizonyosság az élet körforgására: kizöldell, szárba szökken, elhalványul, megfonnyad, végül elhanyatlik. Ezt teszi velünk is az idő: felmagasztosít, majd porba dönt.

A Föld eme jelenségeit akár felruházhatnád emberi tulajdonságokkal is, hisz az ember képes tündökölni, akár a Nap, és ragyogni, miként a Hold az éj sötétjében. Képes szárnyalni csillagléptékben, s kitartani hittel a kő szilárdságához mérten. Képes a nyugalom békéjét árasztani, akár a fa törzse, koronája s levelei teszik – méltósággal és alázattal. Képes születni, növekedni, kiteljesedni, megfakulni és kihunyni, majd mindent újrakezdeni.

Miért képes erre az ember? Mert ember. És az ember hatalmas erővel egyesíti magában a természet földi jelenségeit a világmindenség távoli fényeivel. Mi volna hát csodálatosabb az embernél?

Ő az élet – s az életnél semmi sem csodálatosabb. Ő a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál egy személyben; és mégis több náluk – mert szeretni képes.

Az ember szeretetre született.

Ugyan mit kezdenél a fénylő Nappal, a ragyogó Holddal, a csillagok káprázatával, a kő hajlíthatatlanságával, a fa hűs árnyával és a fűszál élni tudásával a szeretet nélkül?

Kevés, ha csak aszerint tudsz élni, amit tőlük tanultál. Felőlük megsejtheted, miben áll az élet; annyi bölcsességet plántálnak beléd, amennyi emberi fejbe csak beleférhet. De egyet, egyetlen egyet nélkülük kell megtalálnod:
a szeretet útját.

Mert egyedül az ember képes szeretni és szeretetet elfogadni. A szeretet elfogadása éppoly nagy képesség, mint a szeretni tudás. Annak, aki szeret, tulajdona az egész világ: a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál.

A szeretet által előtűnik a fejben a gondolat, beteljesedik az alkotás, termékennyé lesz az akarat, és megvilágosodik az út, amelyet az élet neked szánt.

Hioszi Tatiosz

Kép: ismeretlen szerző

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Szólj hozzá: