Az emberi test – Az idegrendszer I.

Sorozatunkban elérkeztünk a testünket behálózó finom, de annál bonyolultabb rendszeréhez az idegrendszerhez.

Az idegrendszer specializálódott sejtek hálózata, melyek információt szállítanak az élőlény környezetéről és saját magáról, valamint az a szervrendszer, amely irányítja a szervezet többi részét. Feldolgozza a külső és belső ingereket, amikre a test valamennyi részének irányításával reagál.

A neuron és működése:

Az idegrendszer építőköve a neuron vagy idegsejt. Ez egy olyan speciális sejt, mely üzeneteket és idegimpulzusokat szállít a többi neuron, a belső elválasztású mirigyek és az izmok számára. Az emberi agy több mint 10 milliárd idegsejtet tartalmaz és szinte végtelen számú idegi kapcsolatot, így talán a világegyetem legbonyolultabb szerkezete.

A neuronok működtetik az emberi agyat. Ismert az idegimpulzusok terjedésében betöltött szerepük és tudjuk hogyan működik a neurális hálózatok néhány fajtája, viszont még feltáratlan az emlékezésben, érzelmek és gondolkodás terén betöltött bonyolultabb szerepük.

Az idegsejtek méretükben és megjelenésükben igencsak különböznek egymástól, de vannak közös jellegzetességeik. Az idegsejt sejttestből, egy hosszabb nyúlványból, az axonból és több rövidebb nyúlványból, dendritekből épül fel (görög dendron szóból származik, jelentése fa). A nyúlványok segítségével egy idegsejt több más idegsejttel is kapcsolatban van, egy hálózatot hozva létre.

Neuron.

A dendritek más sejtektől veszik át az ingerületet és továbbítják a sejttest felé; az axon az ingerületet a sejttest felől az axon vége felé vezeti, az üzenetek így más neuronokra, izmokra vagy mirigyekre terjednek tovább.

Neurononként általában egy axon van, ennek vége több kis ágacskára bomlik, ezek végződése az axondomb. Az axondombok ténylegesen nem érintik azt az idegsejtet, melyet ingerelnek, az axondomb és az ingerelt neuron sejttestje vagy dendritje között van egy szűk rés.

Az összeköttetést szinapszisnak nevezzük, a rést pedig szinaptikus résnek. A szinapszisok tehát a sejtek közötti azon kapcsolódási helyek, amelyeken keresztül az ingerület egyik sejtről a másikra terjed át. Szinapszist általában az egyik neuron axonja hoz létre a másik neuron dendritjével. Az impulzusok hullámszerűen terjednek a dendritekről a sejttesten át az axonvég felé, majd itt a szinapszis adja át az ingerületet a szinaptikus résen keresztül. Egyik sejtről a másikra ingerületátvivő anyag szállítja az ingerületet, így ingerli a következő neuront. Egy idegsejt dendritjeivel és sejttestjével sok (akár ezer) neuron axonja létesíthet szinapszist.

Neuron-leírással.

A neuronoknak három típusát különböztetjük meg általános funkciójuk alapján:

Szenzoros neuron:(érző idegsejt): az érzékszervekben, izmokban, a bőrben és az ízületekben lévő speciális sejtek a receptorok, ezek érzékelik a fizikai és kémiai változásokat, majd ezeket átalakítják idegimpulzusokká. Ezeket a receptoroktól kapott impulzusokat szállítják a szenzoros neuronok a központi idegrendszerhez.

Motoros neuronok:(mozgató idegsejtek): az agyból vagy gerincvelőből kijövő jeleket szállítják a végrehajtó szervekhez, azaz az izmokhoz és a mirigyekhez.

Interneuronok:(köztes idegsejtek): csak az agyban és a gerincvelőben találhatóak, a szenzoros neuronoktól kapnak impulzusokat, melyeket más interneuronokhoz vagy motoros neuronokhoz továbbítanak.

A gliasejt:

Ideg.

Az idegsejtek mellett az idegrendszer számos nem idegi sejtet is tartalmaz, azaz gliasejtet. Ezek képezik az agy tömegének több mint felét. Elsődleges funkciójuk az idegsejtek rögzítése, nevük is innen ered, a görög glia szó ragasztót jelent. A rögzítés mellet a gliasejtek táplálják is a neuronokat és „takarítanak” körülöttük (eltávolítják például az elhalt neuronokat).

Szöveg: Az emberi test atlasza, wikipedia.org

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Szólj hozzá: