Mondjátok, ki vagyok én?

Absztrakt ábrázolása az elmének az agynak a szubjektív gondolkodásnak és világképnek.

[Graffiti]

És Jézus szóla hozzájuk: “Mondjátok, ki vagyok én?”

És ők felelék: “Te vagy létünk alapjának eszkatológiai manifesztációja, a kerigma, amiben interperszonális kapcsolataink legvégső értelme tárul fel előttünk.”

És Jézus szóla: “Mi?”

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Szólj hozzá: