Minden egy folytonos változás

Beautiful place.

Marcus Aurelius:
Gyakran elmélkedj róla, hogy a meglevő és keletkező dolgok milyen gyorsan sodródnak és tűnnek el.
Az anyag szakadatlanul áramló folyó; a természet tevékenysége folytonos változásban nyilvánul meg,
a végső ok ezer meg ezer fordulat szövevényében bujkál.
Szinte semmi állandó nincs, s lábunknál tátong a múlt és jövő feneketlen, mindent fölfaló mélysége.
Hogyne volna hát esztelen, aki ilyen körülmények között felfuvalkodik vagy szorong, vagy jajgat,
mintha valami akár egy ideig, akár tartósabban kellemetlenséget okozhatna.

Kép: ismeretlen szerző

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Szólj hozzá: