Tudati lépés…

Thorwald Dethlefsen: Az a kérdés, megteszi-e az ember azt a tudati lépést, hogy vállalja a felelősséget azért, ami látszólag kívülről éri. A külső-belső, én-környezet problémája esetében nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a környezet létezése egyedül azon alapszik, hogy kifejlődött egy „én”, amely kirekeszt bennünket a „mindenből”, s csak emiatt jöhet létre az én-nem én polaritása.  Tovább

Lassan megértjük…

Thorwald Dethlefsen: A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk, új összefüggések, amelyek rejtve maradnak azok előtt, akik feleselnek a valósággal. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni, s felfedezi, hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése, egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként... Tovább

Körülmények

Thorwald Dethlefsen: Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat, hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez.  Tovább