Annál az ostobaságnál jobban…

Annál az ostobaságnál jobban, amelyben az emberek java része leéli az életét, csak egy valami képeszt el: az ebben az ostobaságban megbúvó értelem. A közönséges életek egyhangúsága első pillantásra ijesztő. Itt ebédelek ebben a hitvány, elhanyagolt vendéglőben, belebetegednék, ha le kellene mondanom a szakácsáról, és itt áll mellettem a már elaggott pincér, aki felszolgál nekem, ahogy – úgy hiszem – már harminc esztendeje szolgál fel ebben... Tovább

Miért van az ember szíve rejtve?

Egyszer történt, mikor még az emberek kívül hordták a szívüket, mint a legbecsesebb díszüket, hogy egy kisfiú ücsörgött a parányi tó partján. Kezeit teletömködte mindenféle kaviccsal, azután egyesével a hullámzó víztükörre vetette őket, egyre messzebb és messzebb. A kavicsok lágy csobbanással merültek el – újból és újból. – Miért búsulsz Funo? – A kisgyerek ijedten fordította figyelmét a mögé lopódzott alakra, de ijedelme... Tovább

Az élet ajándékai

A dolgok, amelyeket megtanultam az élettől: · Hogy nem számít, mennyire jó valaki, mindenképpen fájdalmat okoz neked olykor. És ezért meg kell bocsátanod neki. · Hogy évek kellenek a bizalom kiépítéséhez, de elég néhány másodperc a lerombolásához. · Hogy nem kell megváltoztatnunk barátainkat, ha megértjük, hogy a barátok változnak. · Hogy a körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. · Hogy vagy Te... Tovább

Mégsem

„A lelkek furcsa bányamélye volt az. Ők hárman, mint a hallgatag ezüstérc, Sötétjét áterezték. Gyökerek közt Fakadt a vér s rohant az emberekhez; A lenti éjben izzott, mint a porfír. Más nem piroslott.” 1. Kövek vagyunk, szerelmesek, át és átképzeljük világunkat és inkább hiszünk a virágos mezőnek, mint a vadnak, melynek torkát a ragadozó átharapta. Sok vita folyt erről agg filozófusok között, kik Athén csarnokait járták és nem volt... Tovább

Balgaság és Életbölcsesség

Ha az okosság a tapasztalaton nyugszik, melyiket illeti meg inkább az okos elnevezés: a bölcset, aki részint szemérmetességből, részint félelemből semmihez sem fog, vagy a balgát, akit sem a szemérmetesség, mert ezt nem ismeri, sem a veszély, mert ez eszébe se juthat, vissza nem rettent semmitől? A bölcs a régi könyvek közt merül el, ahonnan csak merő szőrszálhasogatást tanul, ellenben a balgatag azzal, hogy mindent megpróbál, ha nem csalódom, valódi... Tovább

Nézetek

… a valóság és az értékek alapvető kérdéseiről alkotott nézeteink olyan jelentőséggel bírnak, ami túlmutat a pusztán elméleti meggyőződéseken. Ezek irányítják viselkedésünket, cselekedeteinket, a létezéshez fűződő egész viszonyunkat. Lehet, hogy a nézeteink nem fogalmazódnak meg tisztán a tudatunkban, lehet, hogy csak egyfajta homályos fogalmi elképzelésünk van hiedelmeinkről. Ám akár megfogalmazódnak, akár nem, akár kifejtjük... Tovább

Tenger az élet

Tenger az élet. Sok ezer év óta hullámzik velünk, sok ezer év óta hullámzik velem. Vízcseppek vagyunk, jelentéktelen, szürke kis parányok, mind, mindannyian. Néha fent vagyunk, néha lesüllyedünk. Tenger az élet. Mindannyian keresünk mindig, keresünk egy másik vízcseppet a nagy, szörnyű óceánban. Néha megtaláljuk. Összesimulunk egy pillanatra, aztán jön egy hullám és felkap, vagy leránt a mélybe, és mi keresünk, keresünk újra tovább. Minden... Tovább

Egyszerűen engedd el magad

Békés volt a délután. Csak hébe-hóba vetődtek ki hozzánk repülni vágyók. A hosszú szünetekben a felhőpárologtatást gyakoroltam. Repülőoktató voltam, tapasztalatból tudom, hogy a repülőnövendék a legegyszerűbb dolgot is képes bonyolulttá tenni; szóval mindezt jól tudom, de most én magam lettem növendék megint egyszer, és feszült figyelemmel meredtem a célpontjaimra, a gomolyfelhőkre. Egyenlőre még nem is annyira gyakorlásra, mint inkább... Tovább

Egy kis semmi a víz alatt

Lin-csi kolostorában élt egyszer egy jóravaló öreg szerzetes, név szerint Ling. Hallgatag, töprengő öreg volt, a tudás titkát kutatta egész életében. “Mi a titka annak, hogy egyesek tudás nélkül is bölcsen elhelyezkednek a világban, s boldogan élnek benne, mások meg kiolvassák a kolostorok és a paloták összes könyvtárát, s mégsem boldogulnak?” Ilyen kérdéseket tett föl magának Ling, s Lin-csit is rendszerint effélékről faggatta.... Tovább

Csillagok találkozása

Szeretnéd tudni, hogyan válhat az ember csillaggá? Püthagorasz erre azt feleli: Ne edd meg a szívet! Szeretnéd tudni, milyen kapcsolat van az ember és a csillagok között? Csak az az ember emelkedhet csillagmagasságokig, aki szeret; csak az találkozhat csillagtársával, akit szeretnek. Ha két ember egymásra talál, végtelenné tágul a tér, elmosódnak a tengerek, hegyek, sivatagok körvonalai; öröklétnek tűnik az idő, melynek egyetlen valóságos része:... Tovább